Årsstämma 2024

Årsstämma 2024 äger rum torsdag 2 maj i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Netels styrelseordförande på e-post ir@netelgroup.com eller på adress Netel Holding AB, Att: Årsstämma 2023, Fågelviksvägen 9, 7 tr, 145 84 Stockholm. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast 14 mars 2024.

 


Årsstämma 2023

Läs mer>

Årsstämma 2022

Läs mer>