Årsstämma 2023 hölls den 4 maj i Stockholm.

  1. 1. Kallelse till årsstämma
  2. 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
  3. 3. Ersättningsrapport 2022
  4. 4. Bolagsordning – ändringsmarkerad
  5. 5. Fullmaktsformulär
  6. 6. Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2022
  7. 7. Kommuniké från Netels årsstämma 2023
  8. 8. Stämmoprotokoll Netel Holding AB (publ) 2023

 


 

Årsstämma 2022

Läs mer>