om-oss

Vi sammankopplar världen

Grundat

2000

i-korthet

Netel i korthet

Med över 20 års erfarenhet är Netel ledande inom utveckling och underhåll av kritisk infrastruktur inom infraservices, kraft och telekommunikation i norra Europa. Vi finns med i hela värdekedjan från design, produktion och underhåll av våra kunders anläggningar. Vi är dedikerade till att säkra en tillgänglig och tillförlitlig framtid, där teknologi förenar och förvandlar samhället. Netel omsatte 3 500 Mkr år 2023 och antalet anställda i koncernen är ca 860. Netel är sedan 2021 noterade på Nasdaq Stockholm.

Vi projektleder, bygger och underhåller kritisk infrastruktur

Vi är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi projektleder, bygger och underhåller näten för telekom, kraft, värme, vatten och avlopp. Vi har en bred kundbas i norra Europa med långvariga relationer inom alla segment. Kunderna består av välkända företag som de stora eldistributörerna, nätägarna och teleoperatörerna i norra Europa.
Hållbarhet

Netel bidrar till ett hållbart samhälle

Netel bidrar till ökad tillgång till hållbar, förnybar energi och bättre energieffektivitet. Netel arbetar också aktivt för att minska sin egen klimatpåverkan.

Netel främjar en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare och arbetstagare hos underentreprenörer och leverantörer.

Med Netels tjänster blir samhället mer hållbart.

Hållbarhetsarbete

Prioriterade områden

Minska klimatpåverkan
Miljön i fokus
Säkra arbetsplatser
Motiverade medarbetare

Netel och FN:s globala mål

Netel bidrar på flera sätt till de globala målen för hållbar utveckling som antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling.

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning är gott affärsmannaskap

Genom bolagsstyrningen säkerställer vi att verksamheten sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt och skapar värde för våra intressenter.