hero1

Tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv

Vi arbetar efter modellen ”the Netel Way”. Den har tre delar: fokus på projektledning och service, flexibel kostnadsstruktur och låg kapitalbindning samt decentraliserad organisation.

Läs mer
Grundat

2000

i-korthet

Netel i korthet

Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, vatten och avlopp, fjärrvärme samt tillhörande markentreprenad. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö.

Intäkter 2022, miljarder SEK
Antal heltidsanställda
Årlig tillväxt 2010–2021 (%)
Årlig tillväxt justerad EBITA 2010–2022 (%)

Vi projektleder, bygger och underhåller kritisk infrastruktur

Vi är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi projektleder, bygger och underhåller näten för telekom, kraft, värme, vatten och avlopp. Vi har en bred kundbas i norra Europa med långvariga relationer inom alla segment. Kunderna består av välkända företag som de stora eldistributörerna, nätägarna och teleoperatörerna i norra Europa.
Hållbarhet

Netel bidrar till ett hållbart samhälle

Netel bidrar till ökad tillgång till hållbar, förnybar energi och bättre energieffektivitet. Netel arbetar också aktivt för att minska sin egen klimatpåverkan.

Netel främjar en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare och arbetstagare hos underentreprenörer och leverantörer.

Med Netels tjänster blir samhället mer hållbart.

Hållbarhetsarbete

Prioriterade områden

Minska klimatpåverkan
Miljön i fokus
Säkra arbetsplatser
Motiverade medarbetare

Netel och FN:s globala mål

Netel bidrar på flera sätt till de globala målen för hållbar utveckling som antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling.

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning är gott affärsmannaskap

Genom bolagsstyrningen säkerställer vi att verksamheten sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt och skapar värde för våra intressenter.