Tillväxt genom förvärv

Förvärv är en central del av vår tillväxtstrategi. Genom förvärven ska vi stärka befintlig verksamhet och expandera till nya marknadssegment eller länder. Förvärvsstrategin bygger på en tydlig och strukturerad process.

Fokusområden

Fokus för förvärv inom befintlig verksamhet är bolag i Sverige och Norge som erbjuder projektledning och service till fastnäts- och kraftkunder samt tyska bolag inom områdena fastnät och kraft. Marknaderna är i allmänhet fragmenterade med många mindre spelare och det finns behov av konsolidering för att öka effektiviteten och möta behovet av ökad kompetens inom bland annat ny teknologi.

Vi söker också bolag inom närliggande sektorer som värme, vatten och avlopp. Dessa sektorer har liknande marknadsegenskaper och fordrar samma kompetenser som de områden där vi redan har en ledande position. Detta gör att vi har ett ledningssystem och en kultur som lämpar sig väl för att driva och utveckla de förvärvade bolagen.

Sökprocessen

Vi har identifierat ett stort antal potentiella förvärvsobjekt och söker proaktivt upp dessa. Vi blir också kontaktade direkt av entreprenörer som vill sälja sin verksamhet.

Kriterier

De viktigaste kriterierna är att det finns en stark, kompetent ledning och att bolaget verkar inom ett marknadssegment som vi prioriterar. Det är också av betydelse att ledningarna i de förvärvade bolagen delar vår vision och ambitioner. Det är av särskild vikt att de delar våra mål och ambitioner inom hållbarhetsområdet.

Kontakt

Har du ett företag i infrastrukturbranschen och vill bli en del av Netel?

Fredrik Helenius

CFO