hero2

Infrastruktur för kommunikation och kraft

Netel är en full-service-specialist inom kritisk infrastruktur i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien.

Ledande inom kritisk infrastruktur

Netel bygger och underhåller kritisk infrastruktur i norra Europa.

Mobil

Netel är ett av få företag som erbjuder ett brett serviceerbjudande över hela värdekedjan inom Mobil. Netels erbjudande sträcker sig vanligtvis från planering, tillståndshantering, utbyggnad, driftsättning till integration.

Fastnät

Inom Fastnät erbjuder Netel lösningar för fiberoptik, uppgraderingar av koaxialnät, utbyggnad av kommunikationsnät i städer och bredbandsanslutningar.

Kraft

Netels erbjudande inom Kraft innefattar förberedelse, planering, underhåll och utbyggnation av eldistributionsnät.

Fjärrvärme, vatten och avlopp

Vi erbjuder utbyggnad och uppgraderingar av infrastruktur för fjärrvärme, vatten och avlopp. Vi utför även tillhörande markentreprenader.

vara-bolag
Våra Bolag

Ledande och nischade företag

Vi har en decentraliserad organisation med stort lokalt kunnande och korta beslutsvägar. Verksamheten i våra specialistbolag präglas av lokalt entreprenörskap nära kunden.

Våra bolag