Styrelsen

Styrelsens ansvar är att förvalta Netel Groups angelägenheter och samtliga aktieägares intressen.

Styrelseordförande

Alireza Etemad

Styrelseordförande

Ladda ner bild

Invald i styrelsen: 2016. Styrelseordförande sedan 2024.
Född: 1976
Utbildning: Studerat för en Master of Science i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Master i Telekommunikationsteknik/Management från Institut National des Télécommunications i Paris.
Övriga nuvarande befattningar: Partner IK Investment Partners. Styrelseordförande Etemad Group AB och Carla AB. Styrelseledamot i Marconi LLC, Wictor Family Office AB och Worldish AB.
Tidigare befattningar: Styrelseledamot Actic Group AB (publ), ELLAB A/S, Visolit AS, RHN Invest AB, IK Investment Partners Norden AB, Aspia Group AB, Aspia AB, Aspia Group Holding AB, Advania AB, Ainavda HoldCo AB, Ren10 Group Holding AB, Ren10 Holding AB och Skeppsbrons Skatt AB. Styrelseordförande Oriac CC AB, Oriac MPP AB, Cecure Bidco AB, Cecure Holding AB, Cecure Manco (A) AB, Cecure Manco (B) AB, Cecure Manco (C) AB, Cecure MidCo AB, Cecure TopCo AB, Ren10 Top Holding AB, Renta ManCo A1 AB, Renta ManCo A2 AB, Renta ManCo A3 AB, Renta ManCo C1 AB, Renta ManCo C2 AB, Renta ManCo C3 AB, Truesec Group AB och Truesec Holding AB.
Aktieinnehav i Netel: 407 728 aktier.

Alireza Etemad är oberoende i förhållande till Netel och bolagsledningen samt beroende i förhållande till Netels större aktieägare.

Styrelseledamot

Carl Jakobsson

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Invald i styrelsen: 2016
Född: 1986
Utbildning: Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Partner IK Investment Partners. Styrelseledamot IK Investment Partners Norden AB, Leonardo BC AB och Leonardo HC AB (Mecenatgruppen), Michelangelo HC AB (SiteVision) och Truesec Group AB.
Tidigare befattningar: Styrelseledamot Responda Group AB och Aspia AB. Styrelsesuppleant Ramudden AB och Evac Group Oy.
Aktieinnehav i Netel:

Carl Jakobsson är oberoende i förhållande till Netel och bolagsledningen samt beroende i förhållande till Netels större aktieägare.

Styrelseledamot

Göran Lundgren

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Invald i styrelsen: 2016
Född: 1948
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Management Programs från IFL, ABB, Vattenfall m.fl.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Sustainable Energy ANgels II AB, Solarus Renewables AB och GL add wise AB.
Tidigare befattningar: Styrelseordförande Efficax Energy AB, Meltron AB, Meltron Oy, Solarus Sunpower Holding AB och Solarus Sunpower Sweden AB. Styrelseledamot Solarus Sunpower Holding BV och Solarus Smart Energy Solutions BV.
Aktieinnehav i Netel: 26 170 aktier.

Göran Lundgren är oberoende i förhållande till Netel och bolagsledningen samt i förhållande till Netels större aktieägare.

Styrelseledamot

Therese Lundstedt

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född: 1981
Utbildning: Master i marknadsföring och management, Uppsala Universitet
Övriga uppdrag: VD Colix Systems. Styrelseledamot Lohilo Foods AB. Ordförande Gazella och aktiv i egna bolaget Tessville, verksamt inom talaruppdrag och rådgivning.
Tidigare befattningar: VD Unga Aktiesparare 2007-2010, Head of Media and Publishing för Redeye 2010-2011, VD Aktieinvest 2015-2019 och VD Urbangreen 2019-2021. Styrelseledamot Investment AB Spiltan 2010-2011, Swedish House of Finance 2017-2019, Spotlight Group AB 2020-2022 och Climeon 2017-2022.
Aktieinnehav i Netel: 3 500 aktier.

Therese Lundstedt är oberoende i förhållande till Netel och bolagsledningen samt i förhållande till Netels större aktieägare.

Styrelseledamot

Nina Macpherson

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Invald i styrelsen: 2021
Född: 1958
Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Ledamot av Supervisory Board och revisionskommittén för Traton SE. Styrelseledamot och ledamot revisionsutskottet i Scania AB och Scania CV AB. Styrelseledamot Scandinavian Enviro Systems AB och Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Styrelsesuppleant M&K Industrials AB.
Tidigare befattningar: Chefsjurist och sekreterare för styrelsen och dess utskott i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Styrelseledamot Aktiemarknadsbolagens förening och Stockholm Handelskammares skiljedomsinstitut. Styrelsesuppleant i Datasaab Contracting AB.
Aktieinnehav i Netel: 30 007 aktier.

Nina Macpherson är oberoende i förhållande till Netel och bolagsledningen samt i förhållande till Netels större aktieägare.