Styrelsen

Styrelsens ansvar är att förvalta Netel Groups angelägenheter och samtliga aktieägares intressen.

Styrelseordförande

Hans Petersson

Styrelseordförande

Ladda ner bild

Född 1951. Styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning: Jägmästarexamen från Skogshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Schenck Process Holding GmbH och ÅR Packaging AB. Styrelseledamot i San Sac AB och Skånska Energi AB (publ).

Aktieinnehav i Netel: 190 011

Styrelseledamot

Göran Lundgren

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Management Programs från IFL, ABB, Vattenfall m.fl.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Meltron AB, Meltron Oy, Sustainable Energy Angels AB, Sustainable Energy Angels II AB, Solarus Sunpower Holding AB och Solarus Sunpower Holding AB. Styrelseledamot i GL add wise AB. Delägare i SEA Cascade Drives KB. Ledamot i supervisory board i Solarus Smart Energy Solutions Holding BV.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande för Efficax Energy AB och Solarus Sunpower Sweden AB. Styrelseledamot i Solarus Sunpower Holding BV.

Aktieinnehav i Netel:22 170

Styrelseledamot

Nina Macpherson

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande Eocide Law Alliance Foundation. Ledamot av Supervisory Board och revisionskommittén för Traton SE. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Scania AB och Scania CV AB. Styrelseledamot i Scandinavian Enviro Systems AB. Styrelsesuppleant i M&K Industrials AB och ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Chefsjurist och sekreterare för styrelsen och dess utskott i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Styrelseordförande i Ericsson AB. Styrelseledamot i AB Aulis, LME International AB, Ericsson Telephone Corporation Far East, Ericsson Telephone Corporation AB, Netwise AB, Aktiemarknadsbolagens förening och Stockholm Handelskammares skiljedomsinstitut. Styrelsesuppleant i Datasaab Contracting AB.

Aktieinnehav i Netel: 25 964

Styrelseledamot

Alireza Etemad

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Studerat för en Master of Science i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Master i Telekommunikationsteknik/Management från Institut National des Télécommunications i Paris.

Övriga nuvarande befattningar: Partner i IK Investment Partners. Styrelseledamot i IK Investment Partners Norden AB. Styrelseordförande i Oriac CC AB och Oriac MPP AB. Styrelseledamot i Aspia Group AB, Aspia AB, Aspia Group Holding AB, Advania AB, Netel Group BC AB, Marconi LLC, Damete Investments AB och Azerila Investments AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Actic Group AB (publ), ELLAB A/S, Visolit AS och RHN Invest AB.

Aktieinnehav i Netel:

Styrelseledamot

Carl Jakobsson

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född 1986. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Masterutbildning inom Finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Director på IK Investment Partners. Styrelseledamot i Aspia Group Holding AB, Oriac MPP AB, Oriac CC AB, Leonardo HC AB och Leonardo BC AB (Mecenatgruppen).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Ramudden Group AB och Evac Group Oy.

Aktieinnehav i Netel:

Ann-Sofi Danielsson

Styrelseledamot

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Stanford University Graduate Business School of Business; BA, Economics vid Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseuppdrag i Vasakronan, Pandox och Nordomatic.

Tidigare befattningar: CFO och IR-chef Bonava samt CFO NCC.

Aktieinnehav i Netel:

Jeanette Reuterskiöld

Styrelseledamot

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik vid Mälardalens Högskola i Västerås.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseuppdrag i Svevia och Semcon samt ordförande i Gunnar Nordfeldt AB. I valberedningen för Sweden Green Building Council. Driver eget bolag med inriktning på strategisk rådgivning och executive search.

Tidigare befattningar: Affärsområdeschef WSP Sverige, VD Arcona och olika tjänster på Hifab, däribland VD.

Aktieinnehav i Netel: 2 852