Styrelsen

Styrelsens ansvar är att förvalta Netel Groups angelägenheter och samtliga aktieägares intressen.

Styrelseordförande

Hans Petersson

Styrelseordförande

Ladda ner bild

Född 1951. Styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning: Jägmästarexamen från Skogshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Schenck Process Holding GmbH och ÅR Packaging AB. Styrelseledamot i San Sac AB och Skånska Energi AB (publ).

Aktieinnehav i Netel: 240 011

Styrelseledamot

Ann-Sofi Danielsson

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Nordomatic, Pandox, Rusta och Vasakronan.Ordförande i revisionsutskotten i Pandox och Vasakronan.

Tidigare befattningar: CFO Bonava och CFO NCC.

Aktieinnehav i Netel: 5 000

Styrelseledamot

Alireza Etemad

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Studerat för en Master of Science i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Master i Telekommunikationsteknik/Management från Institut National des Télécommunications i Paris.

Övriga nuvarande befattningar: Partner i IK Investment Partners.Styrelseledamot i IK Investment Partners Norden AB.Styrelseordförande i Oriac CC AB, Oriac MPP AB, Cecure Bidco AB, Cecure Holding AB, Cecure Manco (A) AB, Cecure Manco (B) AB, Cecure Manco (C) AB, Cecure MidCo AB, Cecure TopCo AB, Ren10 Top Holding AB, Renta ManCo A1 AB, Renta ManCo A2 AB, Renta ManCo A3 AB, Renta ManCo C1 AB, Renta ManCo C2 AB, Renta ManCo C3 AB, Truesec Group AB och Truesec Holding AB.Styrelseledamot i Aspia Group AB, Aspia AB, Aspia Group Holding AB, Advania AB, Ainavda HoldCo AB, Ren10 Group Holding AB, Ren10 Holding AB, Skeppsbrons Skatt AB, Marconi LLC, Damete Investments AB och Azerila Investments AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Actic Group AB (publ), ELLAB A/S, Visolit AS och RHN Invest AB.

Aktieinnehav i Netel:

Styrelseledamot

Carl Jakobsson

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född 1986. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Masterutbildning inom Finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Director på IK Investment Partners. Styrelseledamot i Aspia Group Holding AB, Oriac MPP AB, Oriac CC AB, Leonardo HC AB och Leonardo BC AB (Mecenatgruppen).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Ramudden Group AB och Evac Group Oy.

Aktieinnehav i Netel:

Styrelseledamot

Göran Lundgren

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Management Programs från IFL, ABB, Vattenfall m.fl.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Solarus Renewables AB, och GL add wise AB

Tidigare befattningar: Styrelseordförande för Efficax Energy AB.

Aktieinnehav i Netel: 26 170

Styrelseledamot

Nina Macpherson

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande Eocide Law Alliance Foundation. Ledamot av Supervisory Board och revisionskommittén för Traton SE. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Scania AB och Scania CV AB. Styrelseledamot i Scandinavian Enviro Systems AB. Styrelsesuppleant i M&K Industrials AB och ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Chefsjurist och sekreterare för styrelsen och dess utskott i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Styrelseordförande i Ericsson AB. Styrelseledamot i AB Aulis, LME International AB, Ericsson Telephone Corporation Far East, Ericsson Telephone Corporation AB, Netwise AB, Aktiemarknadsbolagens förening och Stockholm Handelskammares skiljedomsinstitut. Styrelsesuppleant i Datasaab Contracting AB.

Aktieinnehav i Netel: 30 007

Styrelseledamot

Jeanette Reuterskiöld

Styrelseledamot

Ladda ner bild

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik vid Mälardalens Högskola i Västerås.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Qflow Group AB. Styrelseledamot i In3prenör AB och Svevia AB. Medlem i affärsutskottet samt ordförande i valberedningen för Sweden Green Building Council.

Tidigare befattningar: Affärsområdeschef WSP Sverige, VD Arcona och olika tjänster på Hifab, däribland VD.

Aktieinnehav i Netel: 22 651