Utdelningen ska uppgå till 40 procent av Koncernens nettovinst. Den föreslagna utdelningen ska ta hänsyn till Netels finansiella ställning, kassaflöde samt förvärvs- och organiska tillväxtmöjligheter.