start

Vi sammankopplar världen

Aktiekursen

Bild_1-alt

Netel bygger norra Europas infrastruktur

Ett omfattande tekniskt system där varje ledning, rör och anläggning tar oss närmare ett mer sammankopplat samhälle. En utbyggnad som är nödvändig för att säkra en hållbar digital och elektrifierad framtid där tillgänglighet och tillförlitlighet är grundstenar för trygghet och välfärd.

Vår beprövade förmåga

Vi har renommé att leverera exakt den expertis som behövs för att möta ständigt förändrade behov ger oss styrkan att både utveckla och underhålla kritisk infrastruktur. Vi finns för en framtid där teknologi förenar, förvandlar och förbättrar livet för alla.

“Vi är dedikerade till att säkra en tillgänglig och tillförlitlig framtid, där teknologi förenar och förvandlar samhället.”

Hållbarhet
Hållbarhet

Högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö

Allt Netel gör ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt med höga etiska normer. Vi ställer också långtgående krav på underentreprenörer och leverantörer. Hög etik, goda arbetsförhållanden och miljöansvar är prioriterade frågor som alltid präglat vår verksamhet.

Läs mer