Hero-Placeholder2

Vi är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa

Läs mer

Aktiekursen

Effektiv affärsmodell för lönsam tillväxt

Genom vår långa erfarenhet, breda geografiska närvaro och decentraliserade orga­nisation erbjuder vi våra kunder effektiva, högkvalitativa infrastrukturprojekt och service. Vår strategi för lönsam tillväxt innebär att vi gör förvärv i utvalda marknader och växer den befintliga affären.

Hållbarhet
Hållbarhet

Högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö

Allt Netel gör ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt med höga etiska normer. Vi ställer också långtgående krav på underentreprenörer och leverantörer. Hög etik, goda arbetsförhållanden och miljöansvar är prioriterade frågor som alltid präglat vår verksamhet.

Läs mer