hero4

Vi bygger och underhåller framtidens kommunikations- och kraftnät

Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Läs mer

Aktiekursen

Netel Group skapar morgondagens infrastruktur

Vi tillhandahåller Infranätstjänster inom mobila telekomnät, fastnät och kraftnät. Bland våra kunder återfinns teleoperatörer, nätägare, systemleverantörer, fastighetsägare, byggföretag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Hållbarhet
Hållbarhet

Vi bidrar till ett mer hållbart samhälle

I Netel är hållbarhet en integrerad del av affärsstrategin och förankrad på högsta ledningsnivå. Hållbarhetsarbetet präglar det dagliga arbetet i hela verksamheten. Genom att agera ansvarsfullt och hållbart i hela värdekedjan skapar Netel förtroende och bygger ett starkt varumärke.

Läs mer