Över 20 års erfarenhet av kritisk infrastruktur

2000

Netel grundas av Peab, ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag.

2001

Netel är det första företaget som tecknar avtal om utbyggnad av det svenska mobila telekomnätet för 3G. Netel lägger därmed grunden för en relation med en av Nordens största operatörer som varar än idag.

2002

Netel startar verksamhet i Norge och bygger ett rikstäckande 2G-nät för mobil kommunikation.

2006

Netel går in i fastnätsmarknaden i Sverige.

2009

Netel växer snabbt under 2000-talets första decennium och etablerar sig som en ledande full-service-specialist inom fasta och mobila nät. Bolaget blir ett starkt varumärke i branschen och en framstående entreprenör inom kritisk infrastruktur.

2010

Peab renodlar verksamheten och Netel säljs till företagsledningen.
Netel går in i fastnätsmarknaden i Norge.

2013

Netel får ytterligare kapital genom att Axcel, ett nordiskt riskkapitalbolag, förvärvar majoriteten.
Under de kommande tre åren tredubblas intäkterna till cirka 1,4 miljarder kr. Större delen av tillväxten är organisk. Netel gör också sex förvärv.

2015

Mobil- och fastnätverksamheten etableras i Finland genom förvärvet av Telog.

2016

Netel tar initiativ till en ny tillväxtstrategi och påbörjar en diversifiering av verksamheten. Första steget är att starta kraftverksamheten i Finland.
IK Investment Partners förvärvar Netel för att stödja fortsatt tillväxt i Norden och expansion i norra Europa.

2017

Netel fortsätter utveckla sin tillväxt- och diversifieringsstrategi för att minska beroendet av telekommarknaden. Bolaget tar beslutet att fortsätta växa geografiskt inom kraft, ta steget in i Tyskland samt att fokusera på servicesaffären och ramavtal.
Som en konsekvens av den nya strategin startar Netel kraftverksamheten i Sverige och etablerar sig inom kraft i Norge genom förvärvet av Nett-Tjenester.

2018

Verksamheten i Tyskland startar och Netel tecknar sitt första tyska infrastrukturkontrakt.

2019

Netel tecknar kontrakt med ännu en av Tysklands största operatörer.

2021

Netel noteras på Nasdaq Stockholm i mid cap-segmentet.
Fortsatt expansion i Tyskland med nya ramavtal.
Sex förvärv inom kraft och telekom.
Netel fortsätter utveckla sin tillväxtstrategi genom att öka fokus på områdena vatten, värme och avlopp samt tillhörande entreprenad. Under 2021 annonserade Netel två strategiska förvärv inom detta område: Brogrund Mark och Brogrund Entreprenad samt JR Markteknik och Täby Maskin & Uthyrning.