Deloitte AB har varit Bolagets revisor sedan 2010 och omvaldes vid årsstämman 2022 fram till utgången av årsstämman 2023. Jenny Holmgren är huvudansvarig revisor. Jenny Holmgren är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisa­tionen för auktoriserade revisorer). Deloitte AB:s kontorsadress är Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm, Sverige.