hero3

Investerare

Här hittar du offentliggjord information om Netel Group.

Den här sektionen har till syfte att erbjuda ett brett utbud av finansiell information för att underlätta förståelsen för och utvärderingen av Netel Group.

Kommande händelser

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning är gott affärsmannaskap

Genom bolagstyningen säkerställer vi att verksamheten sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt och skapa värde för sina intressenter.

Kontakt

IR kontakt

Åse Lindskog

IR