hallbarhet

Netel bidrar till ett hållbart samhälle

Netel är ett ledande nordiskt entreprenadbolag som planerar, utvecklar och underhåller infrastruktur för telekommunikation och kraft.

Netel bidrar till ökad tillgång till hållbar, förnybar energi och bättre energieffektivitet. Netel arbetar också aktivt för att minska sin egen klimatpåverkan.

Netel främjar en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare och arbetstagare hos underentreprenörer och leverantörer.

Med Netels tjänster blir samhället mer hållbart.

Principerna för vårt hållbarhetsarbete

I Netel är hållbarhet en integrerad del av affärsstrategin och förankrad på högsta ledningsnivå. Hållbarhetsarbetet präglar det dagliga arbetet i hela verksamheten.

Genom att agera ansvarsfullt och hållbart i hela värdekedjan skapar Netel förtroende och bygger ett starkt varumärke.
Allt Netel gör ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt med höga etiska normer. Vi ställer också långtgående krav på våra underentreprenörer och leverantörer. Netel har byggt sina långa kundrelationer och ledande position genom bland annat starkt fokus på hållbarhet. För oss är hög etik, goda arbetsförhållanden och miljöansvar prioriterade frågor som alltid präglat verksamheten.

Namnlös

Netel är medlem i FN Global Compact och stöder principerna om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och korruption. FN Global Compacts principer och ett antal internationella riktlinjer ligger till grund för vår uppförandekod som omfattar såväl medarbetare som återkommande, större underentreprenörer och leverantörer.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2023