Åtta skäl att investera i Netel

.1

Stark tillväxt

Netel har vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 25,6 procent 2010-2022. Netels styrkor är specialistkunnandet inom utbyggnad och projektledning av kritisk infrastruktur samt den decentraliserade organisationen. 

Netels decentraliserade organisation innebär att koncernen har goda insikter och kunskap om lokala förhållanden och regelverk, är nära kunderna och har korta beslutsvägar. Det är en konkurrensfördel att dotterbolagen kan agera självständigt med styrkan av en koncern.

.2

Tydlig tillväxtstrategi

Genom långa kundrelationer med ledande aktörer på marknaderna i norra Europa har Netel en stabil grund för organisk tillväxt. Det finns en underliggande god tillväxt om drivs av stort behov av högre kapacitet och modernisering av infrastrukturen. Samtidigt växer Netels serviceaffär i takt med att basen med utförda projekt och installationer ökar.

 

.3

Tillväxt genom förvärv

Förvärv är en central del av Netels tillväxtstrategi. Genom förvärven ska Netel stärka befintlig verksamhet och expandera till nya marknadssegment eller länder. Strategin är framgångsrik och under 2022 har sju förvärv genomförts.

.4

Rekordstor orderbok

Vid årsskiftet uppgick Netels orderbok till rekordhöga 3,7 miljarder SEK.

.5

Branschledande lönsamhet

Justerad EBITDA har vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 19,3 procent 2010-2022. Netel har branschledande lönsamhet tack vare framgångsrik affärsmodell, långa kundrelationer och stabil kundbas med Nordens största nätägare. En av framgångsfaktorerna är att Netel anlitar underentreprenörer för konstruktion och installation.

.6

Tillgångslätt affärsmodell

Netels verksamhet binder lite kapital och investeringarna är låga. Denna tillgångslätta affärsmodell innebär att Netel har en långsiktigt hög kassagenerering och stabilt lågt kapitalbehov.

.7

Marknader som drivs av starka megatrender

Netel är verksamt inom marknader som är samhällskritiska. Dessa marknader påverkas av tre starka megatrender: klimatförändringen, digitaliseringen och behovet av modernisering av infrastrukturen.

.8

Starkt hållbarhetsfokus en väsentlig del av framgången

Netels starka hållbarhetsfokus och ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö är en av koncernens framgångsfaktorer. Netel ställer samma höga hållbarhetskrav på sina underentreprenörer som på sin egen verksamhet.