Netelaktien

Netel Group är noterat på Nasdaq Stockholm sedan den 13 oktober 2021. ABG Collier Sundal är Netels likviditetsgarant.

ISIN-kod: SE0015949433
LEI-kod: 8945008LXPHO95822B45
Kortnamn: NETEL
Totalt antal aktier:  48 022 342
Handelspost: 1 aktie

Källa: Modular Finance