Netelaktien

Netel Group är noterat på Nasdaq Stockholm sedan den 13 oktober 2021. ABG Collier Sundal är Netels likviditetsgarant.

ISIN-kod: SE0016798417
LEI-kod: 8945008LXPHO95822B45
Kortnamn: NETEL
Totalt antal aktier: 48 511 873
Handelspost: 1 aktie

Källa: Modular Finance