Våra verksamhets­områden

Vi utför projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kritisk infrastruktur. Idag är vi verksamma inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp.

Kraft

Netel projekterar, planerar, bygger och underhåller eldistributionsnät. Idag erbjuder vi våra tjänster inom kraft i Sverige, Norge och Finland.

Erbjudande

Vårt huvudsakliga erbjudande avser mätstationer, kraftdistributionsledningar på marken och i luften, högspänningskablar, smarta mätare och elbilsladdare samt gatubelysning. Tjänsterna tillhandahålls i regionala nät och distributionsnät med spänningar på upp till 145 kV. Netel fokuserar inte idag på transmissionsnät.

I Sverige fokuserar vi på att bygga, installera och underhålla eldistributionsnät. I Norge är vårt dotterbolag Nett-Tjenester en av få aktörer som erbjuder planerings- och projekteringstjänster upp till 145 kV. Nett-Tjenester designar, bygger och beställer till exempel ställverk och distributionsledningar. Netel tillhandahåller inga planerings- eller projekteringstjänster i Sverige eftersom dessa tjänster normalt utförs av respektive nätägare.

Kunder

I Sverige är våra kunder främst nätverksägare. I Norge har vi även kraftproducenter, industrikunder, byggföretag och kommuner som kunder. Skillnaden mellan länderna beror till stor del på monopolsituationen i Sverige där administrativa myndigheter och statligt ägda företag planerar elnäten.

Telekom

Netel ett av få företag som har ett komplett erbjudande för mobilnät. Inom Telekom är vi verksamma i Sverige, Norge och Finland.

Erbjudande

Vårt erbjudande omfattar hela värdekedjan av telekom- och mobila datanätssystem, inklusive planering, tillståndshantering, utbyggnad, installation, driftsättning och integrering.

Vårt fokus är utbyggnad och installation av nätutrustning och utbyte av gammal teknik mot 5G-färdig utrustning, främst på frekvensbanden 700 MHz och 3,5 GHz. Vi har även ett brett utbud av tjänster, som till exempel fjärrintegrering, radiolänkinstallationer, underhåll och inomhusnät.

Netels styrka är att vi kan hjälpa kunderna med hela processen från att bedöma lämpligheten av anläggningar, bygga utrustningen, integrera i teleoperatörernas nät, dokumentera samt svara för förebyggande och korrigerande underhåll. Vi erbjuder också logistiktjänster genom samarbetsavtal för att underlätta en effektiv process inom lagerhållning och logistik, där komponenter från olika leverantörer samlas in, konsolideras och levereras till anläggningarna. Detta bidrar både till att hålla kostnaderna på en låg nivå och ger positiva miljöaspekter till följd av mindre hantering och kortare transporter.

Kunder

Våra kunder är huvudsakligen teleoperatörer, ägare av mobila torn och systemleverantörer. Avtalen omfattar huvudsakligen utbyggnadsprojekt som följs av ramavtal för underhåll. Bland nyckelkunderna finns ett flertal av de största telekombolagen i norra Europa.

Fastnät

Vi är en väletablerad och erfaren aktör med långa kundrelationer över hela värdekedjan för utrullning av fiber och underhållsarbete av fiber- och kabel-TV-nät. Vi verkar idag i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien.

Erbjudande

Netel erbjuder nyckelfärdiga lösningar för både fiber- och kabel-TV-nät, exempelvis projektering och utbyggnad, uppgraderingar, installation, förebyggande och korrigerande underhåll.

Kunder

Våra kunder är främst nätägare, nätoperatörer och bostadsrättsföreningar. Avtalen omfattar huvudsakligen fiberutbyggnadsprojekt, uppgraderingar av koaxialnät och långsiktiga ramavtal för underhåll. Bland nyckelkunderna finns flera av de största telekomoperatörerna i norra Europa och bredbandsleverantörer.

Fjärrvärme, vatten och avlopp

Under 2021 började vi bygga vår verksamhet inom fjärrvärme, vatten och avlopp i Sverige. I nästa steg ska vi etablera oss i övriga länder. Vi har byggt verksamheten genom förvärv vilket gör oss till en väletablerad och erfaren spelare med djupa relationer över hela värdekedjan för både byggnation och underhållsarbeten inom fjärrvärme, vatten och avloppsinfrastruktur samt tillhörande markentreprenader.

Erbjudande

De viktigaste tjänsterna som vi erbjuder är utbyggnad och uppgraderingar av infrastruktur för fjärrvärme, vatten och avlopp. En betydande del av tjänsterna som vi utför är tillhörande markentreprenader.

Kunder

Våra kunder är kommunala och privata infrastrukturägare liksom bostads- och byggbolag. En betydande del av tjänsterna utförs genom ramavtal.