Våra verksamhets­områden

Vi utför projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kritisk infrastruktur. Idag är vi verksamma inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Kraft

Netel projekterar, planerar, bygger och underhåller eldistributionsnät. Idag erbjuder vi våra tjänster inom kraft i Sverige, Norge och Finland.

Erbjudande

Vårt huvudsakliga erbjudande avser mätstationer, kraftdistributionsledningar på marken och i luften, högspänningskablar, smarta mätare och elbilsladdare samt gatubelysning. Tjänsterna tillhandahålls i regionala nät och distributionsnät med spänningar på upp till 145 kV. Netel fokuserar inte idag på transmissionsnät.

I Sverige fokuserar vi på att bygga, installera och underhålla eldistributionsnät. I Norge är vårt dotterbolag Nett-Tjenester en av få aktörer som erbjuder planerings- och projekteringstjänster upp till 145 kV. Nett-Tjenester designar, bygger och beställer till exempel ställverk och distributionsledningar. Netel tillhandahåller inga planerings- eller projekteringstjänster i Sverige eftersom dessa tjänster normalt utförs av respektive nätägare.

Kunder

I Sverige är våra kunder främst nätverksägare. I Norge har vi även kraftproducenter, industrikunder, byggföretag och kommuner som kunder. Skillnaden mellan länderna beror till stor del på monopolsituationen i Sverige där administrativa myndigheter och statligt ägda företag planerar elnäten.

Telekom

Inom fasta nät är vi en väletablerad och erfaren aktör med långa kundrelationer för utrullning och underhåll av fiber- och kabel-TV-nät i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och Tyskland. Inom mobilnät är Netel ett av få företag med ett komplett erbjudande och vi är verksamma i Sverige, Norge och Finland.

Erbjudande

Netel erbjuder nyckelfärdiga lösningar för både fiber- och kabel-TV-nät, exempelvis projektering och utbyggnad, uppgraderingar, installation, förebyggande och korrigerande underhåll. Erbjudandet för telekom- och mobila datanätssystem omfattar hela värdekedjan, inklusive planering, tillståndshantering, utbyggnad, installation, driftsättning och integrering.

Vår styrka är att vi kan hjälpa kunderna med hela processen från att bedöma lämpligheten av anläggningar, bygga utrustningen, integrera i teleoperatörernas nät, dokumentera samt svara för förebyggande och korrigerande underhåll. Vi erbjuder också logistiktjänster genom samarbetsavtal för att underlätta en effektiv process inom lagerhållning och logistik, där komponenter från olika leverantörer samlas in, konsolideras och levereras till anläggningarna. Detta bidrar både till att hålla kostnaderna på en låg nivå och ger positiva miljöaspekter till följd av mindre hantering och kortare transporter.

Kunder

Våra fastnätskunder är främst nätägare, nätoperatörer och bostadsrättsföreningar. Avtalen omfattar huvudsakligen fiberutbyggnad, uppgraderingar av koaxialnät och långsiktiga ramavtal för underhåll. Bland nyckelkunderna finns flera av de största telekomoperatörerna i norra Europa och bredbandsleverantörer.

Våra mobilnätskunder är huvudsakligen teleoperatörer, ägare av mobila torn och systemleverantörer. Avtalen omfattar främst utbyggnadsprojekt som följs av ramavtal för underhåll. Bland nyckelkunderna finns ett flertal av de största telekombolagen i norra Europa.

Infraservices

Under 2021 började vi bygga vår verksamhet inom fjärrvärme, vatten och avlopp i Sverige. I nästa steg ska vi etablera oss i övriga länder. Vi har byggt verksamheten genom förvärv vilket gör oss till en väletablerad och erfaren spelare med djupa relationer över hela värdekedjan för både byggnation och underhållsarbeten inom fjärrvärme, vatten och avloppsinfrastruktur samt tillhörande markentreprenader.

Erbjudande

De viktigaste tjänsterna som vi erbjuder är utbyggnad och uppgraderingar av infrastruktur för fjärrvärme, vatten och avlopp. En betydande del av tjänsterna som vi utför är tillhörande markentreprenader.

Kunder

Våra kunder är kommunala och privata infrastrukturägare liksom bostads- och byggbolag. En betydande del av tjänsterna utförs genom ramavtal.