Tydlig strategi för fortsatt lönsam tillväxt

Netel har en stabil grund för att fortsätta växa lönsamt. Strategin för lönsam tillväxt innebär att vi ska göra förvärv i utvalda marknader och växa vår befintliga affär.

Grunden för vår framgång är motiverade medarbetare. Våra medarbetare är specialister inom projektledning av kritisk infrastruktur och drivs av stark entreprenörsanda, hållbarhetstänk och ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Den decentraliserade organisationen innebär att våra medarbetare har djup kunskap om lokala förhållanden, regelverk etc. Våra medarbetare har också etablerade lokala nätverk med välrenommerade, kompetenta underentreprenörer.

Nära samarbete med underentreprenörer

Vi har samarbeten med ett stort antal underentreprenörer som utför byggnationerna och installationerna i projekten. Det nära samarbetet och god projektledning är förutsättningar för att vi ska leverera projekt med hög kvalitet.

Organisk tillväxt

Genom våra långa kundrelationer med ledande aktörer på marknaderna i norra Europa har vi en stabil grund för organisk tillväxt. Det finns en underliggande god tillväxt inom vår marknad som drivs av behovet av högre kapacitet och modernisering av infrastrukturen liksom introduktion av ny teknologi. Samtidigt som infrastrukturen byggs ut ökar också kundernas behov av service och underhåll. Vi ser därför goda möjligheter att fortsätta växa både med befintliga och nya kunder i norra Europa.

Tillväxt genom förvärv

Vi driver en aktiv förvärvsagenda för att stärka den befintliga affären eller bredda oss till nya kundsegment eller nya geografiska marknader. Under 2023 har vi fokus på förvärv i Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Prioriterade områden är kraft samt värme, vatten och avlopp.