Ledningsgrupp

Netel Groups ledningsgrupp träffas regelbundet för att gemensamt diskutera bolagets utveckling och fatta beslut i frågor som är viktiga för verksamheten.

VD

Ove Bergkvist

VD

Ladda ner bild

Född 1968. Verkställande Direktör för Netel sedan 2017 och Country Manager Sverige.

Utbildning: Master of Business Administration från London Business school. Civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Åsbacken Sverige Invest AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Verkställande direktör för Euromaint Rail AB.

Aktieinnehav i Netel: 279 195

CFO

Peter Andersson

CFO

Ladda ner bild

Född 1973. Chief Financial Officer för Netel sedan 2020.

Utbildning: Byggtekniskt program och Master of Business Administration från Luleå tekniska universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i PHA Invest 2 AB. Ägare till PEMU Invest AB och Pemu Invest 1 AB. Delägare i Medina Properties SARL och Scandinavian Development Group SARL.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande och ledamot i Systems Tracked AB. Styrelseledamot i PHA Invest AB och Friside AB. CFO för Eleda Acquisition AB och BTH Bygg AB. Styrelsesuppleant i Systems Tracked AB, Skärgårdsvillan Holding 2 AB, Skärgårdsvillan Holding AB, Ljusterö Centrum Holding I Sverige AB, Ljusterö Mark 1 AB, Ljusterö Mark 2 AB, Ljusterö Mark 3 AB och Ljusterö Skärgårdsby AB.

Aktieinnehav i Netel: 269 778

Country Manager Norge och Storbritannien

Edward Olastuen

Country Manager Norge och Storbritannien

Ladda ner bild

Född 1985. Country Manager Norge sedan 2018.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i EBO AS, KG Installasjon AS, Langtrade AS, Meierigata 2-4 AS, Olastuen Bygg AS, Olastuen Eiendom AS och Reverud AS. Verkställande direktör, ägare och styrelseledamot i Olastuen Holding AS.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Aktieinnehav i Netel: 232 099

Country Manager Tyskland

Anders Mikkola

Country Manager Tyskland

Ladda ner bild

Född 1979. Country Manager Tyskland sedan 2018 och verkställande direktör för MEDAM AB sedan 2017.

Utbildning: Samhällsvetenskapliga och ekonomiska studier från Westerlundska Gymnasiet.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Ägare till Amtravans.

Aktieinnehav i Netel: 167 237

Stefan Ljunglin

Country Manager Finland

Född 1973. VD för Netel OY sedan 2023.

Utbildning: Bygg- och miljöteknik, Helsingfors tekniska högskola

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Aktieinnehav i Netel: