Finansiell Kalender

Rapport fjärde kvartalet 2024

Netels tysta period börjar 8 januari 2025.