Pressmeddelande

Telenor förlänger ramavtal med Netel i Norge

Telenor har nyttjat optionen på ett års förlängning av det befintliga ramavtalet med Netel i Norge.

Det treåriga ramavtalet tecknades 2021 och omfattar entreprenörsuppdrag inom drift, kärnnät, utbyggnad och leverans av fiberinstallationer i hela Norge. Det ettåriga optionsavtalet har ett värde på 130–200 MNOK.

”Vi är mycket glada över att fortsätta vårt långvariga samarbete med Telenor”, säger Jeanette Reuterskiöld, tillförordnad VD för Netel. ”Vi ser fram emot att tillsammans med Telenor fortsätta utveckla den digitala infrastrukturen i Norge.”

Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, tf VD +46 (0) 70 228 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.