Pressmeddelande

Ove Bergkvist avgår som VD och koncernchef för Netel Group – Jeanette Reuterskiöld utses till tf VD

Ove Bergkvist har meddelat Netels styrelse att han avgår som VD och koncernchef i bolaget av personliga skäl. Styrelsen har utsett Jeanette Reuterskiöld, ledamot i styrelsen sedan 2022, till tillförordnad VD med omedelbar verkan och processen att tillsätta en ny permanent VD påbörjas omedelbart.

”Netel Group kommer fortsätta genomföra sin strategi för lönsam tillväxt baserat på bolagets position som ledande fullservicespecialist inom kritisk infrastruktur i norra Europa. Ett starkt bevis på bolagets effektiva affärsmodell är omställningen i Sverige, där Netel på några få år har ställt om verksamheten från ett stort fokus inom fiber till lönsam tillväxt inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Styrelsen vill tacka Ove för hans bidrag till bolagets utveckling under sin tid som VD”, säger Hans Petersson, styrelseordförande i Netel Group.
 
Styrelsen inleder nu en rekryteringsprocess för att utse en ny permanent VD som kan fortsätta genomföra den fastlagda strategin. Ove Bergkvist kommer att vara tillgänglig som rådgivare till bolaget under sin uppsägningstid.
 
Tillträdande tf VD Jeanette Reuterskiöld är sedan 2022 ledamot i Netel Groups styrelse. Jeanette har över 20 års erfarenhet som chef och VD i samhällsbyggnads- och fastighetsbranschen. Bland annat i roller som VD i byggentreprenadbolaget Arcona, börsnoterade samhällsbyggnadsbolaget Hifab och som affärsområdeschef på WSP.
 
Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, tf VD, +46 (0) 70 228 03 89,  jeanettereuterskiold@gmail.com
Hans Petersson, styrelseordförande, +46 (0) 73 251 09 09,hansagarden5@gmail.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-16 07:30 CEST.