Pressmeddelande

Nytt antal aktier och röster i Netel Holding AB (publ)

Antalet aktier och röster i Netel Holding AB (publ) har ökat med anledning av den nyligen genomförda kvittningsemissionen, som beslutades den 8 juli 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2022, i samband med förvärvet av Border Civils & Utilities Ltd.

Genom kvittningsemissionen ökade antalet aktier och röster den 8 juli 2022 med 293 365.

Den sista handelsdagen i månaden, 29 juli 2022, fanns totalt 47 931 978 aktier och röster i Netel.

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och har cirka 660 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2022-07-29 10:00 CEST.