Pressmeddelande

Netels bolag SEKE får stororder på transformatorstationer i Sverige

Netels bolag SEKE har fått fyra beställningar från E.ON i Sverige på totalt 93 MSEK. Kontrakten innebär att SEKE bygger fyra nya transformatorstationer i södra Sverige. Stationerna ersätter befintliga anläggningar som är i behov av modernisering.

Beställaren är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med ungefär en miljon privat- och företagskunder i Sverige. De fyra stationerna som E.ON beställt ska vara färdigställda 2024.

”Vi är glada över att fördjupa samarbetet med E.ON”, säger Ove Bergkvist, VD och koncernchef för Netel. ”Det här bekräftar att vi är väl positionerade för att vara en betydande aktör när de europeiska elnäten moderniseras och byggs ut.”

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och har cirka 820 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.