Pressmeddelande

Netel tecknar treårigt ramavtal Telenor med ett uppskattat värde på 0,9–1,2 miljarder NOK

Det nya ramavtalet omfattar drift, underhåll och utbyggnad av fibernät i Norge och är mer omfattande än det nuvarande ramavtalet vad gäller geografi och verksamhetsområden.

Avtalet, som påbörjas 2025, värderas till 300–400 MNOK per år och löper under tre år med option på förlängning på upp till två år. De fylken som Netel tilldelats är bland andra Østfold, Akershus och Buskerud. Den del av avtalet som avser drift omfattar både kärn- och accessnäten. Det nuvarande ramavtalet tecknades 2021 med två års löptid och option på förlängning ett år vilket Telenor utnyttjade 2023.

”Telenors förnyade och utökade förtroende för oss visar att vi är en pålitlig och kunnig leverantör”, säger Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef för Netel. “Sedan vi påbörjade vårt samarbete med Telenor i Norge inom drift och underhåll har vi byggt en lokal organisation med hög kompetens där vi nu kan dra fördel av de större volymerna”.

På bilden: Edward Olastuen, chef division Telekom, Netel och Anna M. Måsender, chef Infrastructure Growth, Telenor Norge

Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, +46 (0) 702 28 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Fredrik Helenius, CFO, +46 (0) 730 85 52 86, fredrik.helenius@netel.se
Åse Lindskog, IR, +46 (0) 730 24 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2023 över 3,4 miljarder SEK och har drygt 850 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-13 08:00 CEST.

Bifogade bilder


IMG 20240612 WA0000