Pressmeddelande

Netel tecknar nytt avtal om fiberutbyggnad med Global Connect i Norge

Netel i Norge har tecknat ett tvåårigt avtal med Global Connect om fiberutbyggnad. Avtalet värderas till totalt cirka 77 MNOK.

”Vi är glada över att fördjupa vårt långvariga samarbete med Global Connect inom fiberutbyggnad”, säger Jeanette Reuterskiöld, tillförordnad VD för Netel. ”Vi ser fram emot att fortsätta vara med och bygga den digitala infrastrukturen i Norge.”

Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, tf VD +46 (0) 70 228 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.