Pressmeddelande

Netel Norge tecknar nytt avtal med Telenor

Netel i Norge har tecknat ett tvåårigt avtal med Telenor för utveckling av FTTH-anläggningar (Fiber to the Home) i ett antal län i östra Norge. Netel beräknar att avtalet kommer att generera intäkter på cirka 100 MNOK per år.

Avtalet har en förväntad volym på 6 000 – 8 000 HP (Home Past) under 2023 och omfattar Viken, Vestfold och Telemark, Innlandet, Nordland och delar av Agder. Avtalet omfattar hela processen från tilldelning till leverans och dokumentation. Planeringen av de första anläggningarna har redan startat.

Netel har sedan tidigare ett treårigt ramavtal med Telenor för entreprenörsuppdrag inom drift, kärnnät, utveckling och leverans av fiberinstallationer i hela Norge till ett värde av cirka 400–600 MNOK.

”Vi är glada och stolta över att ha Telenor som en betydande kund och partner och ser fram emot att arbeta med en mycket professionell organisation även inom det här viktiga området”, säger Edward Olausten, landschef för Netel i Norge och Storbritannien. ”Med det här avtalet får vi dessutom möjlighet att arbeta mer strategiskt med planering och synergier i vår organisation.”

”Våra kunder kräver att vi levererar i tid och med hög kvalitet”, säger Christer Eneroth, CTO på Telenor Norge. ”När vi tecknar ett kontrakt med Netel litar vi på att de är en partner som lever upp till detta. Avtalet innebär att vårt partnerskap utvecklas till det bästa för våra kunder, Telenor och Netel. Det är tryggt att ha Netel som partner.”

”Vi är mycket glada och stolta över det förtroende som Telenor visar Netel Norge”, säger Ove Bergkvist, koncernchef för Netel. ”Det är ett kvitto på att Netel Norge är en professionell serviceorganisation med betydande och nöjda kunder.”

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och har cirka 820 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.