Pressmeddelande

Netel får stororder för att bygga fullfibernät åt GoFibre i Storbritannien

Netel i UK har fått ett treårigt avtal på initialt 10 MGBP av den skotska oberoende bredbandsbyggaren och leverantören GoFibre. Ordern omfattar installation av fullfibernät i Northumberland och gränstrakterna av Skottland.

GoFibre är Borderlink Broadbands varumärke som grundades 2017 i Duns i de skotska gränstrakterna. Bolagets mål är att ansluta hundratusentals hem och företag över hela Skottland och norra England med säkra och snabba fibernät.

Netel etablerade sig förra året i UK genom förvärv av två brittiska bolag med fokus på fiberinstallationer. Storbritannien har som uttalat mål att förbättra bredbandstäckningen i landet. Huvudfokus ligger på utrullning av fiber på landsbygden och efterfrågan på utökad täckning växer snabbt.

”Vi är glada och stolta över att tillsammans med GoFibre förbättra fibertäckningen i Storbritannien”, säger Ove Bergkvist, VD och koncernchef för Netel. ”Storbritannien är en attraktiv tillväxtmarknad för fiber och vårt mål är att skapa en betydande position också på den brittiska marknaden”.

”Att bygga fullfibernät är en komplex uppgift och vi söker erfarna, pålitliga leverantörer som uppfyller våra höga krav”, säger Peter Willward, Senior Delivery Manager, GoFibre. ”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Netel”.

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och har cirka 820 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.