Pressmeddelande

Netel expanderar till kraftprojekt för järnväg och tunnlar genom förvärv av Elektrotjänst i Katrineholm

Netel har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Elektrotjänst i Katrineholm. Bolagets huvudsakliga verksamhet är kraftprojekt för järnväg, tunnelbana och tunnlar. Med förvärvet går Netel både in i ett nytt attraktivt kundsegment och breddar sin geografiska närvaro inom kraft.

Den förvärvade verksamheten omsatte räkenskapsåret september 2021-augusti 2022 cirka 69 MSEK. Bolaget har 34 medarbetare och en stark orderbok för kommande år. Elektrotjänst har historiskt haft en högre EBITA-marginal än Netelkoncernen. Konsolidering beräknas ske i februari 2023 och Elektrotjänst kommer att ingå i segmentet Sverige, affärsområdet Kraft. Köpeskillingen erläggs kontant och genom kvittningsemission av 303 294 aktier i Netel Holding.

Netel är en ledande aktör inom samhällskritisk infrastruktur i norra Europa. Koncernen har sedan många år tillbaka en stark position inom kraft och telekom. Sedan 2021 har Netel en tydlig strategi att bredda verksamheten till nya kundsegment och geografiska områden. Med förvärvet av Elektrotjänst utvidgar Netel sin kraftverksamhet till järnvägar och tunnelbana vilket är marknader som bedöms som intressanta kommande år. Dessutom förstärker Netel närvaron i södra Sverige och Mellansverige inom kraft.

”Vi är mycket glada över att välkomna Elektrotjänst till Netel”, säger Ove Bergkvist, VD och koncernchef för Netel. ”Med Elektrotjänst tar vi steget in i ett nytt spännande och attraktivt kundsegment med goda framtidsutsikter.”

”Vi ser fram emot att bli en del av Netel och dra fördel av att vara en del av en stor koncern”, säger Agne Carlsson, VD för Elektrotjänst i Katrineholm. ”Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa genom nya och befintliga kunder samt geografisk expansion.”

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och har cirka 820 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.