Pressmeddelande

Delårsrapport januari-september 2023

Ökat resultat med fortsatt växande orderstock och stark organisk tillväxt

Tredje kvartalet
•       Nettoomsättningen ökade 14,2% till 890 (779) MSEK med organisk tillväxt på 9,3%
•       Justerad EBITA 50 (49) MSEK med justerad EBITA-marginal 5,6% (6,3)
•       EBITA 46 (43) MSEK med EBITA-marginal 5,2% (5,6)
•       Rörelseresultat (EBIT) 45 (42) MSEK med rörelsemarginal 5,1% (5,4)
•       Periodens resultat 13 (31) MSEK
•       Resultat per aktie före och efter utspädning 0,27 (0,65) kr
•       Kassaflöde från löpande verksamheten 2 (7) MSEK

Januari-september
•       Nettoomsättningen ökade 12,9% till 2 434 (2 157) MSEK med organisk tillväxt på 5,0%
•       Justerad EBITA 101 (125) MSEK med justerad EBITA-marginal 4,1% (5,8)
•       EBITA 73 (111) MSEK med EBITA-marginal 3,0% (5,1)
•       Rörelseresultat (EBIT) 70 (108) MSEK med rörelsemarginal 2,9% (5,0)
•       Periodens resultat 7 (75) MSEK
•       Resultat per aktie före och efter utspädning 0,15 (1,58) kr
•       Kassaflöde från löpande verksamheten 39 (-114) MSEK
•       Nettoskulden uppgick till 798 (692) MSEK och nettoskuld/justerad EBITDA till 3,2 (2,7)

  • Orderstocken ökade till 4 104 (3 257) MSEK

Viktiga händelser under och efter tredje kvartalet

  • Treåriga ramavtal tecknade med FMV värda totalt 480 MSEK
  • Utökat samarbete med Norges största kraftoperatör Elvia till ny region
  • Avtal med norska energi- och telekombolaget Eidsiva om utbyggnad av fiberstamnätet norr om Oslo
  • Sammanslagningen av de båda brittiska bolagen som förvärvades hösten 2022 slutförd
  • Klas Eldebrandt utsedd till chef för affärsområdet Kraft i Sverige och Fredrik Land till chef för affärsområdet Infraservices i Sverige

Webbsänd presentation med telefonkonferens
Jeanette Reuterskiöld, tf VD och koncernchef, och Peter Andersson, CFO, presenterar delårsrapporten onsdag 8 november klockan 09.00 i en webbsändning. Det går bra att ställa frågor via webben eller telefon. Presentationsmaterialet finns också på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/. Presentationen hålls på engelska.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in via länken https://ir.financialhearings.com/netel-group-q3-2023. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om du vill ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007964. Efter registreringen får du telefonnummer och ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com
Den kompletta delårsrapporten och tidigare rapporter finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Nästa rapport
Rapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommunikén publiceras 16 februari 2024 kl 07.30.

Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, tf VD och koncernchef +46 (0) 70 228 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-11-08 07:30 CET.