Pressmeddelande

Delårsrapport januari-september 2022

Tillväxt på 26,9% och fortsatt breddning till nya attraktiva marknader

Tredje kvartalet
– Nettoomsättningen steg med 26,9% till 779 (614) MSEK med organisk tillväxt på 4,9%
– Justerad EBITA uppgick till 49 (40) MSEK och justerad EBITA-marginal uppgick till 6,3% (6,5)
– EBITA ökade till 43 (33) MSEK och EBITA-marginalen steg till 5,6% (5,3)
– Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 42 (33) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,4% (5,3)
– Periodens resultat ökade till 31 (21) MSEK
– Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,66 (0,60) kr
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 (-49) MSEK
Januari – september
– Nettoomsättningen steg med 26,8% till 2 157 (1 701) MSEK med organisk tillväxt på 5,4%
– Justerad EBITA ökade till 125 (111) MSEK och justerad EBITA-marginal uppgick till 5,8% (6,5)
– EBITA ökade till 111 (90) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 5,1% (5,3)
– Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 108 (90) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,0% (5,3)
– Periodens resultat ökade till 75 (57) MSEK
– Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,58 (1,67) kr
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -114 (-47) MSEK
– Nettoskulden uppgick till 692 (624) MSEK och nettoskuld/justerad EBITDA till R12M 2,7 (2,9)
– Orderstocken uppgick till 3 257 (3 429) MSEK

Viktiga händelser under och efter tredje kvartalet
– Går in på den växande brittiska marknaden genom två förvärv
– Breddar verksamheten till norra Sverige genom förvärvet av Bredbyns
– Har hittills i år genomfört sju förvärv med total årsomsättning på 497 MSEK vid förvärvstillfällena
– Storbritannien rapporteras som nytt rörelsesegment

Webbsänd presentation med telefonkonferens
En webbsänd presentation där VD Ove Bergkvist och CFO Peter Andersson presenterar rapporten äger rum idag kl 09.00. Det går att ställa frågor via webben eller ringa in för att lyssna på presentationen och ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning:
https://ir.financialhearings.com/netel-group-q3-2022

Telefonnummer:
Sverige 0856642704
UK +443333009267
USA +16467224903

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com
Den kompletta delårsrapporten och tidigare rapporter finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Nästa rapport
Bokslutskommunikén och rapporten för fjärde kvartalet publiceras 16 februari 2023 kl 07.30.

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och har cirka 750 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-09 07:30 CET.