Pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars 2023

Kvartal påverkat av säsongsvariation och svagare utveckling i Norge och Finland där marginalhöjande förbättringsåtgärder pågår

Första kvartalet
– Nettoomsättningen steg med 9,3% till 684 (626) MSEK med organisk tillväxt på -0,8%
– Justerad EBITA uppgick till 11 (28) MSEK med en justerad EBITA-marginal på 1,6% (4,5)
– EBITA uppgick till -3 (22) MSEK med en EBITA-marginal på -0,4% (3,6)
– Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 (22) MSEK med en rörelsemarginal på -0,6% (3,4)
– Periodens resultat uppgick till -9 (15) MSEK
– Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (0,33) kr
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 (-85) MSEK
– Nettoskulden uppgick till 789 (557) MSEK och nettoskuld/justerad EBITDA till 3,2 (2,4)
– Orderstocken ökade till 3 750 (3 401) MSEK

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

  • Tillväxten och lönsamheten har påverkats av säsongsvariation under kvartalet.
  • Marginalhöjande förbättringsåtgärder till följd av svagare utveckling i Norge och Finland pågår.
  • Den pågående avslutningen av verksamheten för fiberutbyggnad i Sverige fortsätter enligt plan. Justerat för fiberutbyggnaden i Sverige uppgick koncernens organiska tillväxt till 3,6% i kvartalet.
  • Rekordhög orderstock på 3,75 miljarder SEK.
  • Initiativen till att minska kapitalbindningen har lett till förbättrat kassaflöde på 8 (-85) MSEK.
  • I april avgjordes skiljedomen med en fiberkund till Netels fördel och Netel har begärt verkställighet av betalningen om cirka 80 MSEK. Skiljedomen har överklagats av motparten, vilket inte påverkar verkställigheten av betalningen om cirka 80 MSEK. Den positiva engångseffekten på EBITA om cirka 5 MSEK och på resultat före skatt om cirka 15 MSEK som tidigare kommunicerats ingår i resultatet för första kvartalet 2023.
  • Netel expanderar till kraftprojekt för järnvägar och försvaret genom förvärv av Elektrotjänst i Katrineholm.
  • Förändrad rapportering av affärsområdena från första kvartalet 2023.

Webbsänd presentation med telefonkonferens

Ove Bergkvist, VD och koncernchef, och Peter Andersson, CFO, presenterar delårsrapporten torsdag 4 maj klockan 09.00 i en webbsändning. Det går bra att ställa frågor via webben eller telefon. Presentationsmaterialet finns också på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/. Presentationen hålls på engelska.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in via länken https://ir.financialhearings.com/netel-group-q1-2023. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om du vill ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200714. Efter registreringen får du telefonnummer och ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com
Den kompletta delårsrapporten och tidigare rapporter finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Nästa rapport
Rapporten för andra kvartalet publiceras 14 juli 2023 kl 07.30.

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-04 07:30 CEST.