Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2022

Tillväxt på 37,2% i kvartalet och rekordhög orderstock

Fjärde kvartalet
•       Nettoomsättningen steg med 37,2% till 984 (717) MSEK med organisk tillväxt på 12,6%
•       Justerad EBITA ökade till 75 (66) MSEK och justerad EBITA-marginal uppgick till 7,6% (9,2)
•       EBITA ökade till 69 (37) MSEK och EBITA-marginalen steg till 7,0% (5,1)
•       Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 68 (36) MSEK och rörelsemarginalen steg till 6,9% (5,0)
•       Periodens resultat ökade med 434,9% till 48 (9) MSEK
•       Resultat per aktie före och efter utspädning ökade med 400,0% 1,00 (0,20) kr
•       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41 (160) MSEK
Januari – december
•       Nettoomsättningen steg med 29,9% till 3 141
(2 418) MSEK med organisk tillväxt på 7,5%
•       Justerad EBITA ökade till 200 (177) MSEK och justerad EBITA-marginal uppgick till 6,4% (7,3)
•       EBITA ökade till 179 (127) MSEK och EBITA-marginalen steg till 5,7% (5,2)
•       Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 176 (126) MSEK och rörelsemarginalen steg till 5,6% (5,2)
•       Periodens resultat ökade till med 86,3% 123 (66) MSEK
•       Resultat per aktie före och efter utspädning ökade med 38,5% till 2,59 (1,87) kr
•       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-72 (114) MSEK
•       Nettoskulden uppgick till 722 (318) MSEK och nettoskuld/justerad EBITDA till 2,8 (1,4)
•       Orderstocken ökade till 3 700 (3 488) MSEK
•       Styrelsen föreslår att ingen utdelning utbetalas till aktieägarna för 2022 för att skapa utrymme för fortsatta värdeskapande förvärv, i linje med Netels strategi

 

Viktiga händelser under och efter fjärde kvartalet

  • Förvärv av Elektrotjänst i Katrineholm som expanderar Netels affär till kraftprojekt för järnväg, tunnelbana och försvaret
  • Flera stororder för fibernät, kraftprojekt, 5G-utbyggnad och service i Norge, Storbritannien och Tyskland
  • Stefan Ljunglin utsedd till ny landschef i Finland
  • Netel ansluter sig till SBTi (Science Based Target initiative) för att motarbeta klimatförändringen

Webbsänd presentation med telefonkonferens

En webbsänd presentation där VD Ove Bergkvist och CFO Peter Andersson presenterar rapporten äger rum idag kl 09.00. Det går bra att ställa frågor via webben eller telefon. Presentationsmaterialet finns också på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/. Presentationen hålls på engelska.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in via länken https://ir.financialhearings.com/netel-group-q4-2022. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om du vill ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003807. Efter registreringen får du telefonnummer och ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com
Den kompletta delårsrapporten och tidigare rapporter finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Nästa rapport
Rapporten för första kvartalet 2023 publiceras 4 maj kl 07.30.

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-16 07:30 CET.

Bifogade filer


Bokslutskommunike 2022