Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Bland våra kunder återfinns teleoperatörer, nätägare, systemleverantörer, fastighetsägare, byggföretag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Vår marknad växer, bland annat som en effekt av utbyggnaden av 5G, en fortsatt expansion av fibernätverk i Europa, stora investeringsbehov i kraftöverföringsnät, utbyggnaden av elnätet och en övergång till förnybar energi.

Vår affärsmodell är decentraliserad, inklusive outsourcing av majoriteten av konstruktions- och installationsarbetet, vilket skapar en stabil verksamhet med möjlighet att snabbt justera kostnadsbasen för att möta snabbt stigande som minskande efterfrågan.

Verksamheten drivs decentraliserat, med en stark lokal närvaro och cirka 660 anställda. Under 2021 uppgick Netels nettoomsättning till 2 418 miljoner kronor.