Pressmeddelande

SEKE tecknar avtal med E.ON värt totalt 100 MSEK

Netels dotterbolag SEKE har tecknat avtal med energikoncernen E.ON om ombyggnad av två kraftstationer i Sverige. Avtalen värderas totalt till cirka 100 MSEK och projekten ska vara klara under 2025.

Kraftstationerna ligger i Stjärneholm i Skurup och i Jämjö i Karlskrona. E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. E.ON Sverige levererar el, värme och smarta energilösningar till ungefär en miljon privat- och företagskunder i Sverige.

”De nya avtalen bekräftar än en gång SEKE:s kunnande och erfarenhet av totalentreprenader inom kraftområdet”, säger Jeanette Reuterskiöld, tillförordnad VD för Netel. ”Vi är glada och stolta över vår långvariga relation med E.ON och med avtalen fortsätter vi att stärka vår ledande position inom kritisk infrastruktur.”

Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, tf VD +46 (0) 70 228 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.