Pressmeddelande

Nett-Tjenester utökar samarbetet med Elvia med nytt ramavtal värt totalt cirka 120 MNOK

Netels norska dotterbolag Nett-Tjenester har tecknat ett nytt ramavtal med Norge ledande energibolag Elvia om underhåll och service av elnätet. Avtalet omfattar ett större geografiskt område än tidigare och är värt totalt cirka 120 MNOK.

Nett-Tjenesters uppdrag omfattar bland annat förstärkningar av nätet och mindre utbyggnader. Avtalet löper på två år med option på förlängning upp till två år.

”Vi är stolta över det här utökade samarbetet med en betydande aktör som Elvia”, säger Jeanette Reuterskiöld, Netels VD och koncernchef. ”Det här avtalet visar att Nett-Tjenester står för hög kvalitet och bra förmåga att utföra sina uppdrag.”

Elvia är Norges ledande kraftnätsägare och ansvarar för landets största elnät i Oslo, Innlandet, Akershus och Östfold. Elvia ingår i Eidsiva Energi som är ett ledande norskt energibolag baserat i Hamar.

Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, +46 (0) 702 28 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Fredrik Helenius, tf CFO, +46 (0) 730 85 52 86, fredrik.helenius@netel.se
Åse Lindskog, IR, +46 (0) 730 24 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.