Pressmeddelande

Netel Norge utökar samarbetet med Viken Fiber

Netel i Norge har tecknat ett förnyat, mer omfattande ramavtal med Viken Fiber. Avtalet löper på tre år med option på två år och omfattar utveckling, underhåll och felsökning av fibernät i sex av Viken Fibers nio zoner. Dessutom har Netel fått ansvar för säkerhet och beredskap i hela Viken Fibers nät. Med optionen värderas kontraktet till totalt cirka 300 MNOK.

Viken Fiber bygger och driver fibernät över stora delar av norska Østlandet. Netels samarbete med Viken Fiber går tillbaka till 2010.

”Jag är väldigt glad över att en kund jag följt i så många år väljer att fortsätta samarbetet”, säger Edward Olastuen, landschef för Netel i Norge och Storbritannien. ”Det visar att vi har lyckats leverera enligt förväntningarna under lång tid.”

”Det utökade samarbetet är i linje med Netels strategi att utöka verksamheten inom service och drift”, säger Ove Bergkvist, VD och koncernchef för Netel. ”Vi är mycket glada över Viken Fibers fortsatta förtroende.”

”Vi har känt Netel som en pålitlig och kapabel partner i många år”, säger Anne Berit Rørlien, VD för Viken Fiber. ”Vi ser fram emot ett fortsatt nära och gott samarbete under de kommande åren.”

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och har cirka 820 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.