Pressmeddelande

Netel har avslutat förhandlingarna med stor kund inom Kraft i Finland med acceptabelt resultat

Förhandlingarna med en stor kund inom Kraft i Finland har slutförts med ett acceptabelt resultat för båda parter. Netel kan nu färdigställa pågående ramavtal samt anpassa sin organisation och arbetssätt för den finska kraftverksamheten, som därigenom får förutsättningar att bli lönsam. För dessa omstruktureringar har Netel gjort en reservation av engångskaraktär i andra kvartalet 2023 på totalt 10 MSEK.

”Med de åtgärder vi nu fattat beslut om har kraftverksamheten i Finland förutsättningarna för att bli lönsam”, säger Jeanette Reuterskiöld, tillförordnad VD för Netel. ”Vi är nöjda över att ha nått den här överenskommelsen och fokuserar nu på att leverera projekt som skapar värde för Netel och vår finska kraftkund.”

Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, tf VD +46 (0) 70 228 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-07-03 07:30 CEST.