Pressmeddelande

Netel fortsätter expandera i Storbritannien och förvärvar Doocey North East Ltd

Netel har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Doocey North East Ltd i Middlesbrough, England. Dooceys huvudsakliga verksamhet är markentreprenader inom fiber. Förvärvet är Netels andra i Storbritannien på kort tid och innebär att Netel snabbt fortsätter sin expansion på den växande brittiska fibermarknaden.

Dooceys nettoomsättning uppgick 2020/21 till cirka 82 MSEK. Bolaget har 15 medarbetare och en stark orderbok för kommande år. Doocey har historiskt haft en högre EBITA-marginal än Netelkoncernen. Konsolidering beräknas ske i augusti 2022 och Doocey kommer att ingå i det nya segmentet Storbritannien, affärsområdet Fastnät. Köpeskillingen erläggs kontant och genom kvittningsemission av 90 364 aktier i Netel Holding.

Storbritannien har som mål att öka bredbandstäckningen i hela landet för att göra fiber tillgängligt för alla hushåll. Huvudfokus ligger på landsbygden och efterfrågan på utökad täckning växer snabbt. Den brittiska fibermarknaden liknar den i Tyskland där Netel upplevt stark tillväxt med god lönsamhet.

Netel gick in på den brittiska fibermarknaden den 27 juni 2022 genom förvärvet av Border Civils & Utilities Ltd. Doocey har, liksom Border, tier one entreprenörer och nätägare som kunder. Netel förväntar sig synergier mellan de nyförvärvade brittiska företagen.

”Med förvärvet av Doocey breddar vi vår närvaro och vårt erbjudande på den attraktiva brittiska infrastrukturmarknaden”, säger Ove Bergkvist, VD och koncernchef för Netel. ”Vi ser fler möjligheter till expansion på den brittiska marknaden för kritisk infrastruktur inom fiber, kraft, fjärrvärme, vatten och avlopp liksom tillhörande markentreprenad.”

”Vi har en stark orderbok för de kommande åren och ser fortsatta goda möjligheter att växa med nya och befintliga kunder”, säger Charlie Doocey, VD för Doocey North East. ”Att vara en del av Netel Group ger oss ytterligare styrkor och förmågan att vinna större kontrakt.”

Netel har en tydlig tillväxtstrategi där förvärv ingår som en viktig del. Genom förvärven stärker Netel befintlig verksamhet och expanderar till nya marknadssegment och länder. Under 2022 har Netel för avsikt att göra förvärv i Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien. Hittills i år har Netel konsoliderat fyra förvärv i Sverige och annonserat två förvärv i Storbritannien. De sex verksamheterna omsatte totalt vid förvärvstillfällena cirka 440 MSEK.

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och har cirka 660 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.