Pressmeddelande

Jeanette Reuterskiöld utsedd till VD och koncernchef för Netel Group

Styrelsen för Netel Group, en ledande specialist på kritisk infrastruktur i norra Europa, har utsett Jeanette Reuterskiöld till VD och koncernchef. Jeanette Reuterskiöld har varit tillförordnad VD sedan den 16 maj 2023 och ledamot av Netel Groups styrelse sedan 2022.

”Jeanette har under sin tid som tillförordnad VD visat på ett mycket gott ledarskap, djup förståelse för branschen och förmåga att skapa lönsamhet i projektgenomförande. Vi har i en omfattande rekryteringsprocess kommit fram till att hon är den bäst lämpade personen att leda bolaget i det fortsatta genomförandet av den tydliga strategin för fortsatt lönsam tillväxt. Vi ser fram emot att Jeanette tillsammans med koncernledningen fortsätter att vidareutveckla Netel Group och skapa värde för företagets kunder och aktieägare”, säger Hans Petersson, styrelseordförande i Netel Group.

Jeanette Reuterskiöld har över 20 års erfarenhet som chef och VD i samhällsbyggnads- och fastighetsbranschen. Hon har tidigare bland annat haft rollen som VD i byggentreprenadbolaget Arcona, VD i det börsnoterade samhällsbyggnadsbolaget Hifab och som affärsområdeschef på WSP.

"Jag är mycket glad över det fortsatta förtroendet att leda Netel Group. Det är ett väl fungerande, effektivt och lönsamt bolag med kompetenta och motiverade medarbetare. Vi har en stark ställning som en ledande aktör inom kritisk infrastruktur inom både telekom, infraservices och kraft i norra Europa på marknader som drivs av starka megatrender. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga medarbetare ta Netel till nästa nivå”, säger Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef i Netel Group.

Kontakter


Hans Petersson, styrelseordförande, hansagarden5@gmail.com, +46 732 51 09 09
Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, jeanette.reuterskiold@netel.se, +46 702 28 03 89
Åse Lindskog, IR, ir@netelgroup.com, +46 730 24 48 72

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-12-04 07:45 CET.