Pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars 2024

Organisk tillväxt på 3,9% och förbättrad EBITA

Första kvartalet
Nettoomsättningen steg med 4,5% till 714 (684) MSEK med organisk tillväxt på 3,9%
Justerad EBITA ökade till 14 (11) MSEK med en justerad EBITA-marginal på 2,0% (1,6)
EBITA förbättrades till 12 (-3) MSEK med en EBITA-marginal på 1,7% (-0,4)
Periodens resultat uppgick till -8 (-9) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 (-0,18) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -89 (8) MSEK
Nettoskulden uppgick till 738 (789) MSEK och nettoskuld/justerad EBITDA till 3,1 (3,2)
Orderstocken ökade till 3 836 (3 750) MSEK

Viktiga händelser under första kvartalet
Ny rapporteringsstruktur som speglar den nya organisationsstrukturen
Nett-Tjenester utökar samarbetet med Elvia med nytt ramavtal värt totalt cirka 120 MNOK
Eltek tecknar kontrakt med Siemens Energy för modernisering av Svenska Kraftnäts ställverk
Fredrik Helenius ny CFO

Webbsänd presentation med telefonkonferens

Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, och Fredrik Helenius, CFO, presenterar delårsrapporten fredag 26 april klockan 09.00 i en webbsändning. Det går bra att ställa frågor via webben eller telefon. Presentationsmaterialet finns också på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/. Presentationen hålls på engelska.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in via länken https://ir.financialhearings.com/netel-group-q1-report-2024. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om du vill ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048839. Efter registreringen får du telefonnummer och ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com
Den kompletta delårsrapporten och tidigare rapporter finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Nästa rapport
Rapporten för andra kvartalet 2024 publiceras 12 juli kl 07.30.

Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, +46 (0) 702 28 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Fredrik Helenius, CFO, +46 (0) 730 85 52 86, fredrik.helenius@netel.se
Åse Lindskog, IR, +46 (0) 730 24 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2023 över 3,4 miljarder SEK och har drygt 850 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-26 07:30 CEST.