Pressmeddelande

Stefan Ljunglin ny landschef för Netel i Finland

Stefan Ljunglin har utsetts till landschef för Netel i Finland och VD för Netel OY. Han blir också medlem i koncernledningen. Stefan Ljunglin efterträder Ari Asikainen som har beslutat att lämna sitt uppdrag.

Stefan Ljunglin har över 20 års internationell erfarenhet av telekom och kraftindustrin. Han har haft flera ledande befattningar omfattande företags- och affärsenhetsledning, projekt- och kvalitetsledning samt kontrollfunktioner.

Stefan Ljunglin kom till Netelkoncernen 2014 när Netel förvärvade den nordiska verksamheten av Lemcon Networks Ltd. Han hade då varit på Lemcon Networks sedan 2000. Han är född 1973 och har studerat bygg- och miljöteknik vid Helsingfors tekniska högskola. Stefan Ljunglin tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2023.

Ari Asikainen, född 1960, kom till Netel som VD för Netel OY 2013.

"Jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet till Ari som har lett vår finska verksamhet med engagemang och uthållighet i tio år", säger Ove Bergkvist, VD och koncernchef för Netel. "Jag är också glad över att vi har hittat en kompetent efterträdare internt som kan ta vår finska verksamhet till en ny nivå."

"Jag ser fram emot mitt nya uppdrag och att få fortsätta utveckla Netel och stärka företagets position i Finland tillsammans med vårt kompetenta team", säger Stefan Ljunglin, nyutnämnd landschef för Netel i Finland.

"Under mina tio år i Netel och totalt 40 år i branschen har jag upplevt både upp- och nedgångar och inte minst den nuvarande starka FTTH-marknaden", säger Ari Asikainen, avgående landschef för Netel i Finland. "Nu är det dags att lämna över till nästa generation och jag är glad att se Stefan som min efterträdare som har erfarenhet och kompetens för att driva verksamheten vidare."

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och har cirka 820 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.