Pressmeddelande

Netel tecknar ytterligare fyraårigt ramavtal om 60 Mkr för utbyggnad av fiberinfrastruktur i norra Tyskland

Netel Holding AB:s (publ) ("Netel") tyska verksamhet förstärker orderstocken ytterligare genom ett fyraårigt ramavtal om 60 Mkr för utbyggnad av fiberinfrastruktur. Ordern innebär att Netels verksamhet i Tyskland sammantaget tecknat nya ramavtal uppgående till 420 Mkr sedan den 24:e november 2021.

Den tyska verksamheten uppvisade en omsättningstillväxt på 200 % under de första nio månaderna 2021 samtidigt som lönsamheten i flertalet projekt är hög.

Kontakter


Ove Bergkvist, vd +46 (0)73 337 09 37 ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0 )73 842 36 90 peter.andersson@netel.se
Johan Hähnel, IR +46(0)70 605 63 34 ir@netelgroup.com

Om oss


Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi tillhandahåller Infranätstjänster inom mobila telekomnät, fastnät och kraftnät.  Bland våra kunder återfinns teleoperatörer, nätägare, systemleverantörer, fastighetsägare, byggföretag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Verksamheten drivs decentraliserat, med en stark lokal närvaro via 18 kontor och hade, per 30 juni 2021, 610 anställda. Under 2020 uppvisade Netel intäkter på 1 847 miljoner kronor och proformaintäkter på 2 303 miljoner kronor.