Pressmeddelande

Netel publicerar årsredovisningen för 2021

Netels årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats.

Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.netelgroup.com i pdf-format. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på Netels webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

”Vi har en väl beprövad affärsmodell, tydlig tillväxtstrategi och stark finansiell ställning med goda kassaflöden och låg kapitalbindning”, säger Ove Bergkvist i sin VD-kommentar. ”Med stabil underliggande utveckling av marknaden för kritisk infrastruktur, rekordstor orderbok på 3,5 miljarder SEK samt en omfattande lista över potentiella förvärvsobjekt fortsätter Netel sin tillväxtresa.”

Kontakter


Ove Bergkvist, vd +46 (0)73 337 09 37 ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0 )73 842 36 90 peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46(0)73 024 48 72 ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi tillhandahåller Infranätstjänster inom mobila telekomnät, fastnät och kraftnät. Bland våra kunder återfinns teleoperatörer, nätägare, systemleverantörer, fastighetsägare, byggföretag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Verksamheten drivs decentraliserat, med en stark lokal närvaro och cirka 660 anställda. Under 2021 uppgick Netels nettoomsättning till 2 418 miljoner kronor.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-11 09:00 CEST.