Pressmeddelande

Netel Holding AB (Publ) – Delårsrapport Q3, 1 januari – 30 september 2021

Stark utveckling under det tredje kvartalet

1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen steg med 42,4 % till 614 (431) Mkr, varav den organiska tillväxten motsvarade 9,5 %
 • Justerad EBITA uppgick till 40 (32) Mkr och justerad EBITA-marginal till 6,5 (7,5) %
 • EBITA uppgick till 33 (31) Mkr och EBITA-marginalen till 5,3 (7,1) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 33 (31) Mkr och rörelsemarginal till 5,3 (7,1) %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -49 (3) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 21 (19) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,60 (0,58) kronor

1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen steg med 34,0 % till 1 701 (1 270) Mkr, varav den organiska tillväxten motsvarade 11,2 %
 • Justerad EBITA uppgick till 111 (71) Mkr och justerad EBITA-marginal till 6,5 (5,6) %
 • EBITA uppgick till 90 (66) Mkr och EBITA-marginalen till 5,3 (5,2) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 90 (64) Mkr och rörelsemarginal till 5,3 (5,0) %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 (30) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 57 (18) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,67 (0,55) kronor
 • Nettoskulden uppgick till 624 (488) Mkr per 30 september, vilket motsvarar en Nettoskuld/justerad EBITDA R12 om 2,9 (3,4)
 • Orderstocken uppgick till 3 429 (1 995) Mkr

Viktiga händelser under och efter perioden 1 juli – 30 september

 • Netel i Sverige tecknade ett större avtal om stationsprojekt med Vattenfall.
 • Netel i Norge tecknade ett större avtal om stationsprojekt med Elvia.
 • Netel i Norge tecknade även ett förnyat avtal om beredskapstjänster med Elvia.
 • Under kvartalet öppnades två nya kontor i Tyskland, ett i Lübbecke och ett utanför Rostock.
 • Den 15 oktober noterades Netel Holding AB (publ) på Nasdaq Stockholm. Intresset för erbjudandet att teckna aktier var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Norge och Finland och erbjudande var kraftigt övertecknat. I samband med noteringen erhöll Netel ny finansiering, vilken tillsammans med likvid från genomförd nyemission delvis använts till att återbetala tidigare finansiering.

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com
Den kompletta bokslutsrapporten för perioden januari till september 2021 och tidigare kvartals- och årsbokslut finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Kontakter


Ove Bergkvist, vd +46 (0)73 337 09 37 ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0 )73 842 36 90 peter.andersson@netel.se
Johan Hähnel, IR +46(0)70 605 63 34 ir@netelgroup.com

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-22 07:00 CET.

Om oss


Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi tillhandahåller Infranätstjänster inom mobila telekomnät, fastnät och kraftnät.  Bland våra kunder återfinns teleoperatörer, nätägare, systemleverantörer, fastighetsägare, byggföretag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Verksamheten drivs decentraliserat, med en stark lokal närvaro via 18 kontor och hade, per 30 juni 2021, 610 anställda. Under 2020 uppvisade Netel intäkter på 1 847 miljoner kronor och proformaintäkter på 2 303 miljoner kronor.