Pressmeddelande

Netel går in i den växande brittiska infrastrukturmarknaden genom att förvärva Border Civils & Utilities Ltd

Netel har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Border Civils & Utilities Ltd i Dumfries, Skottland. Förvärvet innebär att Netel breddar sin geografiska närvaro till den växande brittiska infrastrukturmarknaden. Borders huvudsakliga verksamhet är inom fiber och företaget är också verksamt inom vatten och avlopp samt gas.

Borders nettoomsättning uppgick till 36 MSEK 2021. Bolaget har 50 medarbetare och en stark orderbok för kommande år. Border har historiskt haft en högre EBITA-marginal än Netelkoncernen. Konsolidering beräknas ske i juli 2022 och Border kommer att ingå i det nya segmentet Storbritannien, affärsområdet Fastnät. Köpeskillingen erläggs kontant och genom kvittningsemission av 293 365 aktier i Netel Holding.

Storbritannien har låg fibertäckning och efterfrågan på ökad täckning växer snabbt. Den brittiska marknaden för fiber liknar den i Tyskland där Netel startade sin verksamhet 2019. Netel har över åren vuxit starkt i Tyskland med god lönsamhet. Också i Storbritannien finns det behov av att modernisera och förbättra den gamla infrastrukturen för vatten och avlopp liksom gas och el i hela landet.

”Border har en bra position på den attraktiva brittiska marknaden med tier one entreprenörer och nätverksägare som kunder”, säger Ove Bergkvist, VD och koncernchef Netel. ”Vi är glada över att kunna etablera oss snabbt på den brittiska marknaden genom en stark aktör som Border. Vår långsiktiga plan för Storbritannien är att bli lika bred inom kritisk infrastruktur som vi är i Norden.”

”Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa med både nya och befintliga kunder”, säger James Hair, VD för Borders Civils & Utilities. ”Vi ser fram emot att ingå i Netelkoncernen vilket ger oss fler möjligheter att vinna större kontrakt och vara kundernas förstahandsval.”

Netel har en tydlig tillväxtstrategi där förvärv ingår som en viktig del. Genom förvärven stärker Netel befintlig verksamhet och expanderar till nya marknadssegment och länder. Under 2022 har Netel för avsikt att göra förvärv i Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien. Hittills i år har Netel konsoliderat fyra förvärv som tillsammans med Border har en total omsättning på över 356 MSEK. Samtliga fyra förvärv som redan konsoliderats är svenska verksamheter.