Pressmeddelande

Delårsrapport januari-juni 2022

Tillväxt på 14,8% och start för verksamheten i Storbritannien

Andra kvartalet 
Nettoomsättningen steg med 14,8% till 751 (655) MSEK med organisk tillväxt på -1,1% 
Justerad EBITA uppgick till 48 (51) MSEK och justerad EBITA-marginal uppgick till 6,4% (7,8)  
EBITA ökade till 45 (37) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 6,0% (5,6) 
Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 44 (37) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,9% (5,6)  
Periodens resultat ökade till 29 (18) MSEK 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,60 (0,57) kr 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36 (-16) MSEK 
 
 
  Januari – juni 
Nettoomsättningen steg med 26,8% till 1 377  
(1 086) MSEK med organisk tillväxt på 5,7% 
Justerad EBITA ökade med 7,0% till 76 (71) MSEK och justerad EBITA-marginal uppgick till 5,5% (6,5)  
EBITA ökade till 67 (57) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 4,9% (5,3) 
Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 66 (57) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 4,8% (5,3)  
Periodens resultat ökade till 44 (37) MSEK 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,93 (1,13) kr 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -120 (2) MSEK 
Nettoskulden uppgick till 622 (563) MSEK och nettoskuld/justerad EBITDA till R12M 2,6 (2,8) 
Orderstocken uppgick till 3 408 (3 453) MSEK 

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

  • Netel har gått in på den växande brittiska infrastrukturmarknaden genom två förvärv med total årsomsättning på 118 MSEK vid förvärvstillfällena  
  • Netel har till dagens datum hittills i år genomfört sex förvärv med total årsomsättning på 440 MSEK vid förvärvstillfällena 

Webbsänd presentation med telefonkonferens

En webbsänd presentation där VD Ove Bergkvist och CFO Peter Andersson presenterar rapporten äger rum idag kl 09.00. Det går att ställa frågor via webben eller ringa in för att lyssna på presentationen och ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/netel-group-q2-2022

Telefonnummer:
Sverige 0850516386  
UK +442031984884  
US +14123176300 
Pinkod för samtliga nummer 0253177# 

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com
Den kompletta delårsrapporten och tidigare rapporter finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Nästa rapport
Nästa rapport publiceras 9 november kl 07.30.

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och har cirka 660 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-25 07:30 CEST.