Pressmeddelande

Delårsrapport första kvartalet 2022

Stark tillväxt på 45,0% med organisk tillväxt på 16,1%

Första kvartalet

• Nettoomsättningen steg med 45,0% till 626 (431) MSEK med organisk tillväxt på 16,1%

• Justerad EBITA ökade med 40,0% till 28 (20) MSEK och justerad EBITA-marginal uppgick till 4,5% (4,5)

• EBITA ökade till 22 (20) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 3,6% (4,7)

• Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 22 (20) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 3,4% (4,7)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -85 (18) MSEK

• Periodens resultat uppgick till 15 (18) MSEK

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,33 (0,55) kr

• Nettoskulden uppgick till 557 (532) MSEK och nettoskuld/justerad EBITDA R12M 2,4 (3,0)

• Orderstocken ökade 8,8 % till 3 401 (3 125) MSEK

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

• Tre förvärv konsoliderade i kvartalet med total årsomsättning på 260 MSEK vid förvärvstillfällena

• Efter kvartalets utgång har Netel annonserat ett förvärv med omsättning på 63 MSEK

• Avtal med EON i Sverige om byggnation av tre transformatorstationer med totalt ordervärde på 55 MSEK

Webbsänd presentation med telefonkonferens

En webbsänd presentation där VD Ove Bergkvist och CFO Peter Andersson presenterar rapporten äger rum idag kl 09.00. Det går att ställa frågor via webben eller ringa in för att lyssna på presentationen och ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/netel-group-q1-2022

Telefonnummer:
Sverige +46856642706
UK +443333009270
USA +16319131422, PIN-kod för USA-numret 95573743#

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com

Den kompletta delårsrapporten och tidigare rapporter finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Nästa rapport

Nästa rapport publiceras 25 augusti kl 07.30.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-04 07:30 CEST.