Bolagsstyrnings­rapport

Enligt koden för bolagsstyrning ska en bolagsstyrningsrapport finnas tillgänglig på hemsidan. Rapporten ska ange att koden tillämpas av bolaget samt hur bolaget tillämpat koden under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen skall dessutom rapportera hur den interna kontrollen till den del det avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.

Netel Group Holdings första bolagsstyrningsrapport kommer publiceras i samband med publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Ladda ner

  1. Netel Bolagsstyrningsrapport_2021